menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

One way ticket | Sibiu Ballet Theatre | Festiwal "Granice Natury - Granice Kultury"

„Miliony emigrantów z byłych komunistycznych krajów Europy Wschodniej, zauroczonych mirażem lepszego życia, każdego roku przybywa na Zachód w poszukiwaniu godnej przyszłości. One way ticket to historia tych wszystkich, którzy zostawili swoje rodziny i wyruszyli ze Wschodu - z Bałkanów - na Zachód. Dla wielu z nich duże różnice kulturowe, surowość i sztywność nowych społeczności sprawiają, że proces integracji jest prawie niemożliwy, a wielu z tych, którzy wyjechali, zostaje uwięzionych między dwiema rzeczywistościami: kraju ojczystego, do którego już nie czują przynależności, oraz kraju przybranego, w którym - być może - w pełni nigdy się nie zasymilują. One way ticket to choreograficzny esej o korzeniach i wykorzenieniu. O spotkaniach i samotności”
. - Sandra Mavhima, choreografka

Choreografia: Sandra Mavhima

Scenografia: Radu Aldea
Asystentka choreografki: Adela Floricioiu

Muzyka: Adrian Enescu

Światła: Radu Drusan
Obsada: Bella Gilligan, Tereza Dragomir, Ayaka Nagai, Maria Trabalon, Candela Nieto, Beatriz Reis/Monica Viqueira, Mattia Longhitano, Guido Sarnataro, Henrique Ferreira, Kenichi Murata, Lazaro Ortega, Manuel Sanchez/Fulvio Zamagna
Czas trwania spektaklu: ok. 50 min

Sandra Mavhima - absolwentka The National Ballet School Floria Capsali oraz The National University of Theater and Cinematography I. L. Caragiale. Jej występy były prezentowane na najważniejszych wydarzeniach i festiwalach w Rumunii, Hiszpanii, Francji, Libanie, Tajlandii, a film tańca „Collective Identity” został wybrany przez Essential Dance Film – TenduTv (USA) do grona najbardziej reprezentatywnych filmów tanecznych 2012 roku na świecie. Przez lata tworzyła choreografie do spektakli teatralnych i tanecznych, reklam telewizyjnych oraz teledysków we współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi artystami. W 2021 roku wydała książkę „The choreographic language in the experimental film” (wydawnictwo Artes Publishing House), będącą badaniem w dziedzinie kinematografii i mediów nad praktykami choreograficznymi ukształtowanymi na przestrzeni XX i XXI wieku.

Jej działalność była i jest wspierana przez takie instytucje jak French Institute Bucharest, Romanian Cultural Institute, Cervantes Institute, Municipality Cultural Center of Bucharest – ArCub, National Dance Center Bucharest, Nottara Theater, National Theater Bucharest, Mic Theater, National Museum of Contemporary Art, Center National Choreographique d’Orleans, Panta Rei Dance Theater Norway, Institute for Multidisciplinary Research in Arts UNAGE, etc. Obecnie jest adiunktem na „George Enescu” National University of Arts w Jassach oraz choreografką współpracującą z Sibiu Ballet Theatre.

Informacje o Sibiu Ballet Theatre (Teatrul de Balet Sibiu / TBS):

Sibiu Ballet Theatre (Teatrul de Balet Sibiu / TBS) powstał w 2008 roku z corps de ballet Sibiu House of Culture - instytucji podległej Radzie Lokalnej Sybina i Urzędowi Miasta Sybin. W roku powstania SBT liczyło zaledwie dziesięciu tancerzy, dziś jest to 38 członków, pochodzących z Rumunii, ale także z Nowej Zelandii, Australii, USA, Kanady, Japonii, Dominikany, Ekwadoru, Kuby, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Ukrainy. Sibiu Ballet Theatre jest pierwszym międzynarodowym zespołem baletowym w Rumunii - model ten został później przyjęty przez inne rumuńskie zespoły baletowe.

Tym, co wyróżnia Sibiu Ballet Theatre spośród rumuńskich zespołów, jest nie tylko międzynarodowy zespół tancerzy i tancerek, ale także repertuar, który skupia się nie tylko na balecie klasycznym, ale obejmuje również produkcje tańca współczesnego i baletu neoklasycznego. Co więcej, Sibiu Ballet Theatre jest jedynym zespołem tanecznym w Rumunii, który każdego roku poszerza swój repertuar o pięć nowych premier. W repertuarze SBT znajdują się najważniejsze tytuły z klasycznego repertuaru choreograficznego: „Jezioro łabędzie”, „Córka źle strzeżona”, „Korsarz”, „Don Kichot”, „Coppelia”, „Śpiąca królewna”, „Romeo i Julia”, „Giselle”, „Dziadek do orzechów”, „Rajmonda”, „Szeherezada”, „Paquita”, „Chopiniana”, „Bajadera”, „Arlekinada”.

Spośród całej neoklasycznej i współczesnej choreografii, jaką SBT ma w swoim repertuarze, należy wymienić: „I'm a Communist Biddy!” - spektakl inspirowany powieścią o tym samym tytule autorstwa Dana Lungu (powieść przetłumaczona na co najmniej dziesięć języków - w polskiej wersji: „Jestem komunistyczną babą!”), „Check, please!”, „Impetus”, „Missa Prophana”, „Pory roku”, „Cudowny Mandaryn”, „City Beat”, „The Ionesco Trilogy” (SBT to jedyny zespół taneczny w Rumunii, którego repertuar obejmuje przedstawienie inspirowane twórczością Eugena Ionesco), „Nikita” (inspirowany poezją Nichity Stănescu), “Peer Gynt”, “Class Concert”, “Senses”, “Einstein”, “Tristan and Isolda.Freedom.Straussiana”, “When in Darkness”, “Bolero”, “Soft Power’’.

Innym celem, który SBT realizuje od kilkunastu lat, jest angażowanie nowych pokoleń tancerzy. Począwszy od 2008 roku SBT organizuje w Sybinie „Międzynarodowy Konkurs Tańca Klasycznego i Współczesnego” - imprezę, w której co roku bierze udział ponad 200 osób z całego świata, a ważne postacie międzynarodowego tańca zasiadają w jury i występują na scenie.

ENG:
"Enchanted by the mirage of a better life, millions of emigrants from the former communist states of Eastern Europe arrive each year in the West in search of a better life. One way ticket is the story of all those who left their families behind and went from the East, from the Balkans to the West. For many of them, the big cultural differences, the strictness, and rigidity of the new adoptive societies make the process of integration almost impossible, and many of those who have left end up being trapped between two realities: that of their native country, to which they no longer feel they belong, and that of their adoptive country, where they may never fully assimilate. One way ticket is a choreographic essay about roots and uprooting. About encounters and loneliness." Sandra Mavhima, choreographer

Choreographer: Sandra Mavhima
Scenographer: Radu Aldea
Choreographer Assistant: Adela Floricioiu
Music: Adrian Enescu
Light Designer: Radu Drusan

Cast: Bella Gilligan, Tereza Dragomir, Ayaka Nagai, Maria Trabalon, Candela Nieto, Beatriz Reis/Monica Viqueira, Mattia Longhitano, Guido Sarnataro, Henrique Ferreira, Kenichi Murata, Lazaro Ortega, Manuel Sanchez/Fulvio Zamagna
Performance duration: 50 min

About Sandra Mavhima 
A graduate of The National Ballet School Floria Capsali and The National University of Theater and Cinematography I. L. Caragiale. Her performances have been presented in major events and festivals in Romania, Spain, France, Lebanon, Thailand and the dance film Collective Identity was selected by Essential Dance Film – TenduTv (USA) for the collection of 2012’s most representative dance films in the world. Over the years she has created choreographies for theater and dance performances, TV commercial and music video in collaboration with local and international artist. In 2021 she has published the book The choreographic language in the experimental film, at Artes Publishing House, a research in the field of cinematography and media, on the choreographic practices developed during the XX-XXI centuries.

Her activity has been and it is supported by French Institute Bucharest, Romanian Cultural Institute, Cervantes Institute, Municipality Cultural Center of Bucharest – ArCub, National Dance Center Bucharest, Nottara Theater, National Theater Bucharest, Mic Theater, National Museum of Contemporary Art, Center National Choreographique d’Orleans, Panta Rei Dance Theater Norway, Institute for Multidisciplinary Research in Arts UNAGE, etc. Currently, she is assistant professor at “George Enescu” National University of Arts, Iași and collaborating choreographer for Sibiu Ballet Theater.

About Sibiu Ballet Theatre (Teatrul de Balet Sibiu / TBS) 
The Sibiu Ballet Theatre (Teatrul de Balet Sibiu / TBS) was founded in 2008, established with the corps de ballet of the Sibiu House of Culture – an institution subordinated to the Sibiu Local Council and to the Sibiu City Hall. In the year it was founded, SBT was operated with only ten dancers, today the SBT corps de ballet counts with no less than 38 members, coming from Romania, as well as from New Zealand, Australia, USA, Canada, Japan, Dominican Republic, Ecuador, Cuba, Portugal, Spain, Italy, the United Kingdom of Great Britain and Ireland, France and Ukraine. The Sibiu Ballet Theatre is the first ballet company in Romania that had an international corps de ballet, a model subsequently adopted by other Romanian ballet companies.

What singles out Sibiu Ballet Theatre from the companies in the Romanian dance scenery is not only its international corps de ballet, but its repertoire, which is not only focused on classical ballet, but it also includes productions of contemporary dance and neoclassical ballet. Furthermore, the Sibiu Ballet Theatre is the only dance company in Romania that increases its repertoire of shows with five new premieres each year. The SBT repertoire includes the most important titles in the classical choreographic repertoire: “Swan Lake”, “La fille mal gardée”, “Le Corsaire”, “Don Quixote”, "Coppelia”, “Sleeping Beauty”, “Romeo and Juliet”, “Giselle”, “The Nutcracker”, “Raimonda”, “Scheherazade”, "Paquita”, "Chopiniana”, “Bayadere”, “Harlequinade”.

Among all neoclassical choreography and contemporary that SBT has in its repertoire mention must be made of: “I'm a Communist Biddy!” - a show inspired by the novel bearing the same name, written by Dan Lungu (a novel translated in no less than ten languages), “Check, please!”, "Impetus”, "Missa Prophana”, "Seasons”, "The Miraculous Mandarin”, "City Beat”, "The Ionesco Trilogy” (SBT is the only dance company in Romania whose repertoire includes a show inspired by the works of Eugen Ionesco), "Nikita” (inspired by the poetry of Nichita Stănescu), “Peer Gynt”, “Class Concert”, “Senses”, “Einstein”, “Tristan and Isolda.Freedom.Straussiana”, “When in Darkness”, “Bolero”, “Soft Power’’(Performed at the high level international European conference of the Istambul Convention) amoung others. 

Another development that SBT has strived for eight years is that of encouraging new generations of dancers. Starting with 2008, SBT has organized in Sibiu “The International Competition of Classical and Contemporary Dance”, an event that hosts over 200 competitors on a yearly basis, coming from all over the world, as well as important and prestigious names of the international dance scene, included in the jury and also performing on stage.

Poznań

25.04.2023 , g. 20:00 (wtorek)

 
info

Bilety na termin:
25.04.2023 , g. 20:00 (wtorek)

„Miliony emigrantów z byłych komunistycznych krajów Europy Wschodniej, zauroczonych mirażem lepszego życia, każdego roku przybywa na Zachód w poszukiwaniu godnej przyszłości. One way ticket to historia tych wszystkich, którzy zostawili swoje rodziny i wyruszyli ze Wschodu - z Bałkanów - na Zachód. Dla wielu z nich duże różnice kulturowe, surowość i sztywność nowych społeczności sprawiają, że proces integracji jest prawie niemożliwy, a wielu z tych, którzy wyjechali, zostaje uwięzionych między dwiema rzeczywistościami: kraju ojczystego, do którego już nie czują przynależności, oraz kraju przybranego, w którym - być może - w pełni nigdy się nie zasymilują. One way ticket to choreograficzny esej o korzeniach i wykorzenieniu. O spotkaniach i samotności”
....
info
info

Inne wydarzenia organizatora

KoczkodanSe

Poznań
SPEKTAKL

KoczkodanSe

01.06.2023, Poznań
od 30,00 pln
info

Popularne w serwisie

Siesta w drodze : Lucibela

Bohaterką ;jesiennej SIESTY w drodze będzie Lucibela, wyśmienita wokalistka z Republiki Zielonego Przylądka. “Powiedzieć, że jest być może najbliższa legendarnej Cesarii, to jednak trochę skrzywdzić tę młodą artystkę. Jej głos, o rzadko spotykanej szlachetności, szerokim paśmie i głębi wyrazu jest ;doskonale własny. Zaczynała w hotelowych barach wysp Sal i Boa Vista, śpiewając piosenki Cesarii, Titiny,...
Bohaterką ;jesiennej SIESTY w drodze będzie Lucibela, wyśmienita wokalistka z Republiki Zielonego Przylądka. “Powiedzieć, że jest być może najbliższa legendarnej...
06.10.2023, Lubin
KONCERT

Siesta w drodze : Lucibela

06.10.2023 Lubin od 145,60 pln
kup bilet

Egzotyczne Zwierzęta - ŁÓDŹ | TARGI TERRARYSTYCZNO - AKWARYSTYCZNE

EGZOTYCZNE ZWIERZĘTA - TERRARYSTYKA | AKWARYSTYKA | BOTANIKA Hallo Łódź! ruszamy kolejnymi śladami EGZOTYCZNYCH ZWIERZĄT! Jesteśmy jednym z największych organizatorów Targów z branży TERRARYSTYKA, AKWARYSTYKA, BOTANIKA skupiających profesjonalnych hodowców, firmy, hobbystów! Świat flory i fauny! Setki gatunków zwierząt! Jaszczurki, węże, żółwie, ryby, rośliny, pająki i wiele innych Największy wybór...
EGZOTYCZNE ZWIERZĘTA - TERRARYSTYKA | AKWARYSTYKA | BOTANIKA Hallo Łódź! ruszamy kolejnymi śladami EGZOTYCZNYCH ZWIERZĄT! Jesteśmy jednym z największych...
11.06.2023, Łódź
WYSTAWA

Egzotyczne Zwierzęta - ŁÓDŹ | TARGI TERRARYSTYCZNO - AKWARYSTYCZNE

11.06.2023 Łódź od 12,00 pln
kup bilet

Soundedit'23 - The Sisters Of Mercy

Jeśli istnieją zespoły, o których można pisać: „legendarne”, „kultowe” lub których „przedstawiać nie trzeba”, to The Sisters of Mercy z pewnością jest wśród nich. Powstała w 1980 r. grupa wciąż koncertuje, a jej liderem bez zmian pozostaje Andrew Eldritch. The Sisters of Mercy wystąpią w klubie Wytwórnia 11 listopada podczas 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit. The...
Jeśli istnieją zespoły, o których można pisać: „legendarne”, „kultowe” lub których „przedstawiać nie trzeba”, to The Sisters of Mercy z pewnością jest...
11.11.2023, Łódź
KONCERT

Soundedit'23 - The Sisters Of Mercy

11.11.2023 Łódź od 149,00 pln
kup bilet

Soundedit'23 - Lisa Gerrard & Jules Maxwell "The Burn Concert"

Soundedit ’23 – Lisa Gerrard i Jules Maxwell wystąpią w Teatrze Wielkim w Łodzi! Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit ma już 15 lat! Tegorocznej, jubileuszowej edycji Festiwalu (organizowanej w dniach 11-14 listopada), towarzyszy wydarzenie specjalne: jedyny w Polsce koncert Lisy Gerrard i Jules’a Maxwella. Muzycy związani z Dead Can Dance wystąpią w Teatrze Wielkim w Łodzi, w dniu...
Soundedit ’23 – Lisa Gerrard i Jules Maxwell wystąpią w Teatrze Wielkim w Łodzi! Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit ma już 15 lat!...
01.07.2023, Łódź
KONCERT

Soundedit'23 - Lisa Gerrard & Jules Maxwell "The Burn Concert"

01.07.2023 Łódź od 99,00 pln
kup bilet

GOOROLESKA, BRAThANKI - SJK'23

Zapraszamy na koncertowy wieczór w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2023, podczas którego wystąpią zespoły: - GOOROLESKA - BRAThANKI
Zapraszamy na koncertowy wieczór w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2023, podczas którego wystąpią zespoły: - GOOROLESKA - BRAThANKI
24.09.2023, Nowy Sącz
KONCERT

GOOROLESKA, BRAThANKI - SJK'23

24.09.2023 Nowy Sącz od 90,00 pln
kup bilet

Koncert symfoniczny - 16.06.2023

Wykonawcy: solista – dyplomant Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Jakub Montewka – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FŁ Program: Claude Debussy – Poemat symfoniczny „Morze” [23’] Od świtu do południa na morzu Gra fal Rozmowa wiatru z morzem Jakub Montewka, fot. Dariusz Kulesza
Wykonawcy: solista – dyplomant Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Jakub Montewka – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FŁ Program: Claude Debussy...
16.06.2023, Łódź
KONCERT

Koncert symfoniczny - 16.06.2023

16.06.2023 Łódź od 26,00 pln
kup bilet

SMOLEŃ FESTIWAL

10 czerwca 2023, g. 18:00, Scena Wspólna w Poznaniu Konkurs kabaretów o Nagrodę imienia Bohdana Smolenia W konkursie wystąpią z premierowymi, niepowtarzalnymi programami: Kabaret POMOŻE, Kabaret A JAK!, KWIATKOWSKI i BANK, KLUB SZYDERCÓW BIS, Ścibor SZPAK temat konkursu: "A tam cicho być!" i "6 dni z życia kolonisty". Goście specjalni z Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego: Władysław SIKORA i Jarek...
10 czerwca 2023, g. 18:00, Scena Wspólna w Poznaniu Konkurs kabaretów o Nagrodę imienia Bohdana Smolenia W konkursie wystąpią z premierowymi, niepowtarzalnymi...
10.06.2023, Poznań
KABARET

SMOLEŃ FESTIWAL

10.06.2023 Poznań od 50,00 pln
kup bilet

CIESZFANÓW FESTIWAL 2023 - KARNET

Kolejna edycja CieszFanów Festiwal przed nami! Zapraszamy na kolejną odsłonę wydarzenia, która odbędzie się w dniach 17-19 sierpnia na terenie Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu "Wędrowiec" w Cieszanowie! Od 1 grudnia 2022 uruchamiamy sprzedaż karnetów na to wyjątkowe wydarzenie! Kto wystąpi? Te informacje podamy wkrótce! CieszFanów Festiwal 2023 - karnety W cenie karnetu uwzględniamy również...
Kolejna edycja CieszFanów Festiwal przed nami! Zapraszamy na kolejną odsłonę wydarzenia, która odbędzie się w dniach 17-19 sierpnia na terenie Przygranicznego...
17.08.2023 - 19.08.2023 Cieszanów
KONCERT

CIESZFANÓW FESTIWAL 2023 - KARNET

17.08.2023 - 19.08.2023 Cieszanów od 131,00 pln
kup bilet

Noc Legend Polskiego Rocka - SJK'23

Zapraszamy na Noc Legend Polskiego Rocka w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2023, podczas której usłyszycie: - Felicjana Andrzejczaka - Adama Kalinowskiego - Andrzeja Krzywego - Wandę Kwietniewską (Wanda i Banda) - Małgorzatę Ostrowską - Grzegorza Skawińskiego
Zapraszamy na Noc Legend Polskiego Rocka w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2023, podczas której usłyszycie: - Felicjana Andrzejczaka - Adama Kalinowskiego...
17.09.2023, Nowy Sącz
KONCERT

Noc Legend Polskiego Rocka - SJK'23

17.09.2023 Nowy Sącz od 180,00 pln
kup bilet

„Requiem” / W. A. Mozart - 32. Festiwal Mozartowski w Warszawie

32. Festiwal Mozartowski w Warszawie Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie Requiem d-moll KV 626 / Wolfgang Amadeus Mozart Zespół Wokalny Warszawskiej Opery Kameralnej Kierownik – ;Krzysztof Kusiel-Moroz Orkiestra Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Koncert, na który zawsze czeka publiczność Festiwalu Mozartowskiego. Od trzech dekad we wnętrzach...
32. Festiwal Mozartowski w Warszawie Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie Requiem d-moll KV 626 / Wolfgang Amadeus Mozart Zespół Wokalny Warszawskiej Opery...
16.06.2023, Warszawa
KONCERT

„Requiem” / W. A. Mozart - 32. Festiwal Mozartowski w Warszawie

16.06.2023 Warszawa od 80,00 pln
kup bilet

GALA POLSKIEGO JAZZU - OJF XXV BZJ

GALA POLSKIEGO JAZZU to tradycyjnie uroczysty wieczór, podczas którego zadymkowa publiczność ma okazję w pięknych, zabytkowych wnętrzach Teatru Polskiego spotykać się z najwybitniejszymi muzykami krajowej sceny jazzowej. W tym roku spotkanie to będzie miało szczególny, jubileuszowy charakter. W pierwszej części wystąpi legendarny saksofonista, kompozytor, aranżer, dyrygent, dziennikarz i krytyk muzyczny,...
GALA POLSKIEGO JAZZU to tradycyjnie uroczysty wieczór, podczas którego zadymkowa publiczność ma okazję w pięknych, zabytkowych wnętrzach Teatru Polskiego...
13.06.2023, Bielsko-Biała
KONCERT

GALA POLSKIEGO JAZZU - OJF XXV BZJ

13.06.2023 Bielsko-Biała od 120,00 pln
kup bilet

Koncert XAOO - Strefa aktywności

Zapraszamy na drugą imprezę w Strefie aktywności: 20:00 - koncert zespołu XAOO 21:30 - DJ Fabian Bilety: 30 zł Koncert planujemy w plenerze przy Miejskim Ośrodku Sztuki, w specjalnie przygotowanej dla Was przestrzeni. W przypadku niekorzystnej pogody przeniesiemy się do wnętrza budynku. Zespół XAOO powstał w 2018 r. z inicjatywy Michała Michalskiego (bas, vocal) i Szymona Szymkowicza (perkusja)....
Zapraszamy na drugą imprezę w Strefie aktywności: 20:00 - koncert zespołu XAOO 21:30 - DJ Fabian Bilety: 30 zł Koncert planujemy w plenerze przy Miejskim...
10.06.2023, Gorzów Wielkopolski
KONCERT

Koncert XAOO - Strefa aktywności

10.06.2023 Gorzów Wielkopolski od 30,00 pln
kup bilet

BACH – KILAR / Mistrzowie Muzycznych Krajobrazów / Krzysztof Jakowicz oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej

W pierwszej części koncertu usłyszymy najbardziej znane i lubiane skrzypcowe kompozycję Jana Sebastiana Bacha: Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041 oraz Koncert na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043 w mistrzowskim wykonaniu Krzysztofa Jakowicza i Jana Lewtaka! Towarzyszyć im będzie Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej. W drugiej części koncertu zapraszamy słuchaczy do świata przepięknej muzyki filmowej...
W pierwszej części koncertu usłyszymy najbardziej znane i lubiane skrzypcowe kompozycję Jana Sebastiana Bacha: Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041 oraz...
30.10.2023, Toruń
KONCERT

BACH – KILAR / Mistrzowie Muzycznych Krajobrazów / Krzysztof Jakowicz oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej

30.10.2023 Toruń od 99,00 pln
kup bilet

"Off-Brand gOdds”: esperanza spalding & Antonio Brown Dance / Horntet - OJF XXV BZJ

Podczas wieczoru 14 czerwca w Cavatina Hall odbędą się dwa koncerty. Pierwszy z nich będzie częścią Nagrody Głównej Konkursu LOTOS Jazz Festival 24. Bielskiej Zadymki Jazzowej, drugi zaprezentuje europejską premierę najnowaszego projektu Artystki Rezydentki Festiwalu. Horntet to grupa muzyczna złożona z młodych, lecz bardzo doświadczonych scenicznie i niezwykle ekspresyjnych muzyków - absolwentów Akademii...
Podczas wieczoru 14 czerwca w Cavatina Hall odbędą się dwa koncerty. Pierwszy z nich będzie częścią Nagrody Głównej Konkursu LOTOS Jazz Festival 24. Bielskiej...
14.06.2023, Bielsko-Biała
KONCERT

"Off-Brand gOdds”: esperanza spalding & Antonio Brown Dance / Horntet - OJF XXV BZJ

14.06.2023 Bielsko-Biała od 140,00 pln
kup bilet

Kult - SJK'23

Zespół powstał na początku 1982 roku w Warszawie. Swój pierwszy koncert zagrał 07 lipca 1982 roku w warszawskim klubie „Remont”. KULT to chyba jedyny w Polsce zespół, który aktywnie i nieprzerwanie gra już prawie 40 lat. Nagrali 17 płyt długogrających. Polscy radiosłuchacze znają doskonale ponad 30 utworów KULT-u ze wszystkich list przebojów np.”Piosenka młodych wioślarzy”, „Do Ani”, „Krew Boga”, „Polska”,...
Zespół powstał na początku 1982 roku w Warszawie. Swój pierwszy koncert zagrał 07 lipca 1982 roku w warszawskim klubie „Remont”. KULT to chyba jedyny w...
30.09.2023, Nowy Sącz
KONCERT

Kult - SJK'23

30.09.2023 Nowy Sącz od 150,00 pln
kup bilet

Sara James - SJK'23

Sara James to jedna z najbardziej obiecujących młodych artystek na polskiej scenie muzycznej, z międzynarodowym uznaniem i ogromnym potencjale do globalnej kariery. Sara urodziła się 10 czerwca 2008 roku w Słubicach i od najmłodszych lat wyrażała żywe zainteresowanie muzyką i śpiewem. Jeszcze w szkole podstawowej brała udział w wielu prestiżowych konkursach wokalnych. W ostatnich latach wygrała dwa...
Sara James to jedna z najbardziej obiecujących młodych artystek na polskiej scenie muzycznej, z międzynarodowym uznaniem i ogromnym potencjale do globalnej...
15.09.2023, Nowy Sącz
KONCERT

Sara James - SJK'23

15.09.2023 Nowy Sącz od 80,00 pln
kup bilet

Ralph Kaminski - SJK'23

Ralph Kaminski to wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny oraz reżyser teledysków. Tworzy muzykę określaną jako pop alternatywny. W ubiegłym roku otrzymał prestiżowy Paszport „Polityki”, będący symbolicznym stemplem jakości twórczości artysty. Ralph Kaminski wydał 4 albumy: „Morze” (2016), „Młodość” (2019), “KORA” (2021) oraz najnowszy „Bal u Rafała” (2022). Pierwsze trzy uzyskały...
Ralph Kaminski to wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny oraz reżyser teledysków. Tworzy muzykę określaną jako pop alternatywny. W ubiegłym...
01.10.2023, Nowy Sącz
KONCERT

Ralph Kaminski - SJK'23

01.10.2023 Nowy Sącz od 129,00 pln
kup bilet

Noc Kabaretów - SJK'23

Zapraszamy na Noc Kabaretów w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2023, podczas której wystąpią dla Państwa: - Kabaret Ciach - Kabaret Jurki - Kabaret Młodych Panów
Zapraszamy na Noc Kabaretów w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2023, podczas której wystąpią dla Państwa: - Kabaret Ciach - Kabaret Jurki - Kabaret...
10.09.2023, Nowy Sącz
KABARET

Noc Kabaretów - SJK'23

10.09.2023 Nowy Sącz od 200,00 pln
kup bilet

Stand-UP Maraton - SJK'23

Zapraszamy na STAND-UP MARATON w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2023, podczas którego wystąpią: - Paweł Chałupka - Błażej Krajewski - Kasia Piasecka - Rafał Rutkowski - Wiolka Walaszczyk
Zapraszamy na STAND-UP MARATON w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2023, podczas którego wystąpią: - Paweł Chałupka - Błażej Krajewski - Kasia Piasecka...
07.10.2023, Nowy Sącz
KABARET

Stand-UP Maraton - SJK'23

07.10.2023 Nowy Sącz od 200,00 pln
kup bilet

KORA.BOSKA 17:30

Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Chlebny/ Scenografia i kostiumy/ Łukasz Błażejewski/ Aranże: Paweł Harańczyk/ Ruch sceniczny: Karol Miękina/ Charakteryzacja: Artur Świetny. Kora po śmierci staje u wrót nieba, gdzie czekają na nią Trzy Maryjki. Bardzo strojne. Jak malowane: Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Fatimska i Matka Boska z Guadalupe. Postawiona przed groteskowym Sądem Ostatecznym Kora...
Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Chlebny/ Scenografia i kostiumy/ Łukasz Błażejewski/ Aranże: Paweł Harańczyk/ Ruch sceniczny: Karol Miękina/ Charakteryzacja:...
09.06.2023, Poznań
SPEKTAKL

KORA.BOSKA 17:30

09.06.2023 Poznań od 169,00 pln
kup bilet